Kritik ve Analitik Düşünme Nedir?

Kritik ve analitik düşünme zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir aktivite olarak tanımlanabilir. Bu bakış açısıyla bakıldığında, kritik ve analitik düşünmeyi dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel surecin eşgüdüm içinde etkileştiği bir süreçler bütünü olarak düşünebiliriz...

[ Devamı ]

Yaşam Boyu Spor...

Yüzyıllardır sağlıklı olmak, yaşlanmayı yavaşlatmak, enerjik canlı ve pozitif olmak için araştırmalar yapılmıştır. Doğumla başlayan biyolojik gelişmede, kalıtıma bağlı olarak olumsuz etkiler olabilir. Yaşam kalitesini yüksek tutmak, psikolojik olumsuzluklara karşı dirençli olmak, sağlıklı çevrede yaşamak, doğru beslenmek, hareketli olma gibi elimizde olan faktörleri kontrol altına alarak sağlıklı ve uzun yaşamın temel anahtarına sahip olabilirsiniz.

[ Devamı ]

Kritik Analitik Okuma Pratikleri

Bilgi çağında olmamızın da etkisiyle bir taraftan olanca hızıyla bilgi üretilmekte bir taraftan da özellikle medya aracılığıyla bu bilgiler bize ulaşmakta. Hayatımızı kolaylaştıran ve renklendiren bu durum bazen de zihnimizi bir çöplüğe dönüştürme potansiyeli taşıyor.

[ Devamı ]

KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME (KAD) NEDİR?

Kritik ve analitik düşünme zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir aktivitedir.Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve çıkarsama yapma gibi bir dizi zihinsel surecin eşgüdüm içinde etkileştiği bir süreçler bütünüdür.

[ Devamı ]

Yeni Hileli Ürünler ve Markalar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ocak ayı sonu itibarıyla gerçekleştirdiği 45 bin denetim sonucu 79 parti üründe taklit-tağşiş yapıldığı, 16 parti üründe ise ilaç etken maddesi bulunduğunu tespit etti.

[ Devamı ]